Застраховка срещу снеготопене

Застраховка срещу снеготопене

Има ли застраховател, който покрива риска топене на сняг или снеготопене? Обадете ни се на 032/621621, за да получите информация.