Лекция на тема „Осигурителен пазар”

Осигурителен пазар

Всяка събота от 15ч. в нашия офис се провежда безплатна лекция на тема „Осигурителен пазар”
за разясняване на най-често задаваните въпроси към  Комисията  за Финансов надзор като :

  1. Какво представлява пенсионното осигуряване в България?
  2. Кой е длъжен да се осигурява в универсален /УПФ/ или професионален пенсионен фонд /ППФ/?
  3. От кога възниква задължението ми да се осигурявам за втора пенсия?
  4. Как да си избера УПФ или ППФ?
  5. Как мога да проверя в кой УПФ или ППФ се осигурявам, ако лично не съм направил своя избор?
  6. В какъв срок пенсионното дружество е длъжно да изпрати извлечение от индивидуалната партида на всяко осигурено лице?
  7. Какво ще стане, ако временно остана без работа?
  8. Кога имам право да изтегля или да ми бъдат изплатени натрупаните в моята партида средства?
  9. Как мога да променя пенсионния си фонд?
  10. И други
Заповядайте в офиса ни на чаша топло кафе или студен чай всяка събота от 15ч. в гр. Пловдив, ул. Кирил Христов 8.