Размер на Глобата за шофиране без Гражданска Отговорност

Размер на Глобата за шофиране без Гражданска Отговорност

Размерът на глобата за физически лица без гражданска отговорност е от 400 до 600 лева, а за юридически лица без гражданска отговорност е в размер от 2000 до 5000 лева.