Застрахователен брокер "Налбантов и син" ООД - Пенсиониране и Осигуряване

Пенсиониране и Осигуряване

Полезни съвети за осигуряването и пенсионирането:

Ако сте БЕЗРАБОТНИ или РАБОТИТЕ БЕЗ да Ви осигуряват подобаващо и се чудите как да се осигурите за пенсия ние ще Ви предложим два  Варианта в комбинация:

1. Доброволно пенсионно осигуряване - Внасяте си лично във Ваша Лична сметка при навършване на пенсионна възраст и/или 5 години преди това може да получавате пенсия.

2. Рентна застраховка
Според желанието Ви каква рента искате да получавате в пенсионната възраст е възможно отсега да си внасяте съответната премия/вноска/. Избирате си според Вашите нужди дали искате пожизнена рента с наследяване, пожизнена рента без наследяване, срочна рента с наследяване и срочна рента без наследяване.

Ще попитате ами откъде ще взема пари като не работя? Ще Ви дадем отговор и на този въпрос... ...Обадете ни се на телефони: 0878/646537 - Нина и 0878/646547 – Гергана

Вие Работите и имате много данъци – защо да не се възползвате от преференциите, които са заложени в Закона за облагане доходите на физически лица ЗДДФЛ – 10% от облагаемата основа , внесени за Доброволно пенсионно осигуряване лично от Вас е сума , освободена от данъци...какъв по-голям стимул да спестявате?! Обадете ни се , за да Ви запознаем с различните Варианти в тази връзка: 0878/646537 – Нина и 0878/646547 – Гергана

Вие сте Работодател и искате да създадете сплотен и здрав колектив от мотивирани енергични Ваши служители от които Вие сте доволен и искате да сте с една крачка напред  пред конкуренцията . За да се почувства Вашия служител ценен и значим направете му Доброволно пенсионно осигуряване от Работодател – вноските до 60 лв. месечно не се облагат с данък . Обадете ни се за да получите квалифицирана и ПЪЛНА информация от специалисти, няма да Ви спестим информацията за : еднократна встъпителна такса, удръжки от всяка осигурителна вноска, такса при прехвърляне, такси и удръжки при теглене преди пенсиониране, факта че с  месечните /годишни, тримесечни/ вноски ние си купуваме дялове, като стойността на един дял е променлива величина, като както може да расте, така може и да слиза надолу...и отново и тук има Варианти за комбинация с рентна застраховка, която ни гарантира според ВНЕСЕНАТА ПРЕМИЯ през годините на внасяне,  получаваната РЕНТА през периода на получаване на РЕНТА.

Обадете ни се на телефони:
0878/646537 - Нина
0878/646547 - Гергана