Застрахователен брокер "Налбантов и син" ООД - Какво да правим при ПТП

Какво да правим при ПТП

ПРИ ПТП С ДРУГ УЧАСТНИК СЛЕДВАЙТЕ ТЕЗИ СТЪПКИ

1. Потърсете ни на един от посочените телефони:
0897/901030; 0898/524797; 0899/105635; 0878/646547; 032/641045; 032/637110. Ако не се свържете с нас, вижте по-долу какво следва да направите.

2. Има ли съгласие по отношение на това кой е виновен за произшествието? Ако няма, се вика КАТ, които решават на място кой е виновен и съставят полицейски протокол с акт за виновния. Единият екземпляр от този протокол е за вас, който трябва да съхраните, за да представим пред застрахователната компания.

3. Ако има съгласие за вина, няма употреба на алкохол, водачите са правоспособни, автомобилите могат да се движат на собствен ход след ПТП-то, се съставя двустранен констативен протокол, като се използва този на виновния водач. Двустранният констативен протокол се попълва ясно и четливо без задрасквания, като лявата му част се попълва от виновния водач, а дясната – от пострадалия. В най-горната му част на свободното поле се записва номера, който ви дават от КАТ, уведомен от Вас веднага след пътния инцидент. Важно е да се отбележи, че в най-долната част в полето забележки виновният задължително вписва: „Виновен съм за тов ПТП”. Протоколът се подписва от двамата участници. Оригиналът на протокола е за пострадалия водач, а вторият екземпляр е за виновника (вижте указанията на гърб на протокола).

4. При наличие на Каско застраховка някои застрахователни компании изискват да бъдат уведомени тяхната мобилна група, която има право да посети ПТП-то. За целта трябва да се информирате предварително кой е телефонът на мобилната група на Вашия застраховател по Каско застраховка.

5. При наличие на счупени детайли и парчета следва да те да бъдат събрани и представени при необходимост на застрахователя.

6. Необходимо е да направите копие от полицата Гражданска Отговорност на виновния водач, копие от шофьорската му книжка, контролния талон, регистрационния талон и годишния технически преглед.

7. В срок от 48 часа трябва да се свържете с нас, за да уведомим застрахователя навреме за възникналото ПТП.