Медицински разноски в чужбина

Медицински разноски в чужбина

Обект на застраховката:

Обект на застраховката са български и чуждестранни физически лица. Застраховката с български граждани се сключва за тяхното пътуване в чужбина, а за чуждестранните граждани се сключва за тяхното пребиваване в Република България или пътуване в страна, различна от родината им (или чиито граждани са)
Покрити рискове:

  • Неотложна медицинска помощ при злополука и акутно* заболяване
  • Медицинско транспортиране и репатриране
  • спасителни разноски
  • смърт или трайна загуба на трудоспособност от злополука
  • смърт от акутно заболяване
  • спешна стоматологична помощ
  • кражба с взлом или загуба на личен багаж
  • гражданска отговорност
  • съдебни разноски
  • внезапна промяна в здравословното състояние на застрахования, поради възникнали страдания от характер, налагащ неотложна медицинска помощ.

Отговорност на застрахователя

Тя е лимитирана и варира от EUR 2000 до EUR 100000 в зависимост от изискванията на съответното посолство и избора на КЛИЕНТА. Така например изискванията за Германия към настоящия момент е застрахователна полица с минимално покритие EUR 5000.

Период на застраховката

Периодът е по желание на Клиента. Минималният срок е 1 ден, а максималният – 12 месеца.


Ако отивате в чужбина като строител или сте фирма, която изпраща строителни работници в чужбина можем да Ви предложим най-ниското завишение на пазара, като цените за покритие от 10000 Евро започват от 0,30 Евро на ден.

За медицинска застраховка в чужбина на лица над 70 години се обадете на тел. 032 /641045