Застраховка Отговорност на Нотариуси

Отговорност на Нотариуси

Обект на застраховката

Гражданска отговорност на нотариуса към своите клиенти

Покрити рискове:

Вреди, причинени от умишлени действия или бездействия, груба небрежност от страна на нотариуса към свои клиенти

Период на застраховката: 12 месеца

Тарифи:

В зависимост от лимита на отговорност всяка компания предлага различна тарифа.

Пример:

    Лимит на отговорност        Тарифа     
 200 000 лв  220 лв
 800 000 лв 500  лв