Застраховка Отговорност на адвокати

Отговорност на адвокати

Обект на застраховката:

Гражданска отговорност на адвоката към своите клиенти: 

Покрити рискове:

Вреди, причинени от умишлени действия или бездействия, груба небрежност от страна на адвоката към свои клиенти

Период на застраховката: 12 месеца

Пример:

    Лимит на отговорност        Тарифа     
 20 000 лв  40 лв
 50 000 лв  105 лв
 100 000 лв  180 лв