Застраховка Отговорност на собственици и наематели на паркинги

Отговорност на собственици и наематели на паркинги

Обект на застраховката:

Моторни превозни средства, предоставени за отговорно пазене в паркинги

Покрити рискове:

Пожар, кражба чрез взлом, грабеж и умишлен палеж

Период на застраховката: 12 месеца