Застраховка Отговорност на Изделието

Отговорност на Изделието

Обект на застраховката:

Продукция, предназначена за пазара

Покрити рискове:

  • смърт, трайна и временна загуба на трудоспособност;
  • пълна или частична загуба на движими или недвижими имущества от произведени, доставени, монтирани, инсталирани или поправени от произвеждания от застрахования продукт, станали извън територията на стопанската единица;
  • разноски направени за експертни услуги и свидетелски показания по гражданските дела заведени срещу застрахования във връзка с покритите рискове.

Период на застраховката: 12 месеца