Застраховка Отговорност на превозвача

Отговорност на превозвача

"Налбантов и син" ООД притежава огромен опит в обслужването на застраховка "Отговорност на превозвача". Ние познаваме застрахователните нужди на транспортния бизнес и можем да Ви предложим най-изгодните условия и покрития, като обърнем внимание на дребния шрифт в общите условия, които в много случаи са от изключителна важност.

При щета ще Ви съдействаме за комплектоване на преписката, като предварително прегледаме всеки един документ, за да се уверим, че щетата няма да бъде отказана от застрахователя.

Доверете ни се, както направиха десетки превозвачи, чиито интереси защитаваме ежедневно.

Обект на застраховката:

Отговорността на превозвача с автомобилен транспорт за загуба, унищожение или повреда на превозваните товари със собствени и/или наети превозни средства.

Покрити рискове:

Отговорността на превозвача за цялостна или частична загуба и/ или повреда на превозваните от него с автомобилен транспорт товари, съгласно CMR - Конвенцията за договора за международен превоз на товари или ЗАП – Закона за автомобилните превози; разходите за навло, митнически такси и други разноски по превоза на стоката.

Лимит на отговорност - за международни превози съгласно разпоредбите на чл.23, т.3 на Конвенцията за договора за международен превоз на товари (CMR).

Период на застраховката:

12 месеца, при желание на Клиента може и за по-кратък период. Някои застрахователни компании могат да сключват застраховката само за един превоз.