Отговорност Екологични Вреди

Отговорност Екологични Вреди

Застраховка по чл. 43 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети

Ако Вие се нуждаете от застраховка по чл. 43 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети, то Вие сте попаднали на правилното място.

Този продукт е сравнително нов на българския застрахователен пазар, но от известно няколко застрахователни компании предлагат застраховка по чл. 43 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

Обърнете се към с конкретно запитване на тел: 032/621621 и в рамките на 1 работен ден ние ще изготвим конкретна оферта за Вашите нужди.