Застраховка на вземания кредитен риск

Застраховка на вземания

Обект на застраховката:

Предмет на застрахователното покритие са плащания по договори за продажба на стоки или предоставяне на услуги, сключени при условията на отсрочено плащане с период на отсрочване на плащането до 2 години.

Застрахователна сума и тарифи:

Застрахователната сума по застраховка на вземанията се определя на базата на очакваните вземания от всички Ваши клиенти. Въз основа на бранша, в който оперирате се формират и тарифните числа, които образуват застрахователната премия.

Важно:

Важно е да знаем, че при застраховката на вземанията винаги е налице самоучастие на застрахованото лице. Т.е. покритието не е 100%-во.

Очакваме Ви на тел: 032 641045 за повече информация.