Застраховка Гости на хотела

Гости на хотела

Обект на застраховката:

Всички български и чужди граждани, отседнали в хотели, мотели, частни квартири, бунгала, хижи или други места за подслон на територията на Р България.

Покрити рискове:

  • смърт от злополука;
  • трайна загуба на трудоспособност вследствие злополука;
  • медицински разходи от злополука или акутно заболяване;
  • разходи за репатриране, в резултат на злополука.
  • загуба или кражба на личен багаж
  • гражданска отговорност за нанесени вреди на трети лица от гостите на хотела

Период на застраховката: 12 месеца

Тарифи: Най-ниските цени !

  • 0.05лв. на вечер за български и чуждестранни граждани и участие в положителен резултат