Застраховка на пари и ценности

Пари и ценности

Обект на застраховката:

Предмети от благородни метали и скъпоценни камъни; парични знаци в местна и чуждестранна валута; ценни книжа (акции, облигации, бонове, чекове) с обявена стойност

Покрити рискове:

Кражба чрез взлом, грабеж и вандализъм, пожар

Период на застраховката:

12 месеца, при желание на Клиента може и за по-кратък период

Тарифи:

Застрахователните компании определят тарифите на база предоставена информация за: вида на помещението, в което се съхранява обекта на застраховка; вида на металната каса, теглото й, размерите й, начина на заключване; стойност на съхраняваните ценности.

По време на транспортирането им:

Обект на застраховката:

Ценни пратки и банкноти по време на превоз със специализиран автотранспорт на територията на Република България.

Покрити рискове:

  • пожар, експлозия
  • природни бедствия – буря, ураган, градушка, наводнение, земетресение, вулканично изригване, светкавица
  • ПТП, преобръщане и дерайлиране на превозното средство
    въоръжен грабеж.

Период на застраховката:

12 месеца, при желание на клиента може и за по-кратък период

Тарифи:

Застрахователните компании определят тарифите на база предоставена информация за: вида на превозното средство; броя на охраняващите лица и тяхното въоръжение, придружаващи пратката; времето на транспортиране; обичайни маршрути на движение на превозното средство.