Застраховка на плавателни съдове

Плавателни съдове

Обект на застраховката

Плавателни съдове, задвижвани от вятър, пара и моторни двигатели.

Покрити рискове

Буря, корабокрушение, засядане, сблъскване, безследно изчезване

Период на застраховката

12 месеца, при желание на Клиента може и за по-кратък период