Застрахователен брокер "Налбантов и син" ООД - Каско на МПС

Каско на МПС

Обект на застраховката:

Моторни превозни средства, снабдени с регистрационни номера и пригодени за движение по пътищата.

Покрити рискове:

  • щети на МПС по време на движение и работа на място
  • кражба и грабеж на цяло МПС
  • повреди по МПС след откриване при кражба
  • повреди по МПС в паркирано състояние
  • повреди от умишлени действия на трети лица
  • щети по МПС от пожар
  • щети по МПС от природни бедствия

Територия на валидност: Република България, при желание на клиента и за чужбина.

Период на застраховката: 12 месеца, при желание на Клиента може и за по-кратък период

Тарифи:

Най-ниските тарифни числа за леки автомобили започват от 3,5%, а за товарни от 1.9%.