Застрахователен брокер "Налбантов и син" ООД - За нас

За нас

Застрахователен Брокер "Налбантов и син" ООД 

Мисия и цели: Удовлетворението на нашите Клиенти е водеща концепция в ежедневната ни практика. Ние винаги се стремим да предложим застрахователния продукт, който е най-подходящ и изгоден за Клиента.

Представяне: Застрахователен Брокер "Налбантов и син" ООД е на застрахователния пазар от 1993г., като от 2002г. официално получаваме лиценз от Комисия за Финансов Надзор. Разполагаме с 9 офиса в страната и обслужваме стотици потребители на застрахователни услуги, както физически лица така и големи компании.

Статутът ни на застрахователен брокер позволява практическата възможност за работа с всички застрахователни компании у нас. На практика ние сме сключили договори с всички дружества на застрахователния пазар.

Това дава предимство на нашите Клиенти, за да изберем най-доброто съотношение цена – застрахователна защита. С наша помощ Клиентите ни лесно откриват своя застраховател, без това да оскъпява застраховката.

Изборът на застраховател е първият етап от нашата съвместна работа с Клиента. Вторият, но не по-малко важен, е пълно съдействие при регистриране и документиране на една щета пред застрахователя до получаване на полагащото се застрахователно обезщетение.

С наша помощ досега са изплатени на наши Клиенти щети за над 5 млн. лв от застрахователни компании.

Удовлетворението на нашите Клиенти е водеща концепция в ежедневната ни практика. Ние винаги ще Ви уведомяваме за предстоящи вноски и падежи на сключените чрез нас полици. На своите Клиенти предлагаме договор за застрахователно-брокерска услуга съгласно Кодекса за Застраховането, което гарантира интересите на нашите Клиенти.

Ние успешно оборваме текстове в общите условия на застрахователните компании, които противоречат на Кодекса за Застраховането и ощетяват нашите Клиенти.

Ежегодно отчитаме ръст в събраните застрахователни премии, за което получаваме награди и признание от застрахователните компании.

Високият професионализъм и натрупаният опит през годините правят застраховането чрез нас по-надеждно!