Застрахователен брокер "Налбантов и син" ООД - Здравна Застраховка

Здравна Застраховка

ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

1. Медицински прегледи

Всички прегледи /първични, вторични и последващи/ извършени от лекар, лекар-специалист или хабилитирано лице, необходими за уточняване на диагнозата и лечението и за контрол на състоянието на пациента.

Прегледи от медицински специалисти и/или хабилитирани лица включват:

- Интернист;
- Уролог;
- Инфекциозни болести
- Кардиолог;
- Травматолог;
- Вирусолог
- Хирург;
- Психиатър;
- Нефролог
- Акушер-гинеколог;
- Пулмолог
- Ревматолог
- Невролог;
- Ендокринолог;
- Токсиколог
- Ото-рино-ларинголог;
- Хематолог;
- Онколог
- Офталмолог;
- Ro и ултразвукова диагностика;
- Други медицински специалисти

Второ мнение по възникнал здравен проблем или предложено лечение - от независими специалисти от други лечебни заведения.

Съвет от координатор или доверен лекар при избор на подходящ специалист или лечебно заведение.

2. Медицински изследвания:


Всички изследвания, необходими за откриване на причините за съществуващите симптоми, довели до нужда от лечение и назначени от лекар.

Изследванията във връзка със заболяването, назначени от лекар включват:

Клинико - лабораторни изследвания:
Функционални изследвания
- хематологични,

Образна диагностика:
- биохимични,
- рентгенови изследвания,
- микробиологични,
- компютърна томография,
- цитологични,
- ядрено-магнитен резонанс,
- хормонални,
- ангиографски изследвания,
- туморни маркери,
- радио - изотопни изследвания ,
- имунологични,
- коронарография,
- вирусологични и други.


Клинико - инструментални изследвания

3. Оперативно лечение в амбулаторни условия

Всички видове оперативни вмешателства от всякакъв вид и сложност, свързани с лечението на осигурените лица в амбулаторни условия, включващи:

- предоперативна подготовка
- консумативи
- извършената операция
- хигиенно-санитарни материали.
- използваните анестезиологични средства
- други

- Манипулации (превръзки, имобилизация, инжекции, пункции и процедури), позволяващи овладяване на заболяването в амбулаторни условия
- Физиотерапия - процедури по физиотерапия назначени от лекар- специалист за времето на осигурителния период

БОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

1. Престой в болница

Хоспитализация в лечебни заведения за болнично лечение, както и разходите за лекарско и сестринско наблюдение в следните стационарни отделения:

- ОАРИЛ  и  за интензивно лечение;
- Кардиологично
- Терапевтично;
- Гастоентерологично;
- Хирургично;
- Ендокринологично;
- Гинекологично;
- Ортопедия ;
- Неврологично;
- Урологично;
- Офталмологично;
- Нефрологично;
- Оториноларингологично;
- Всички други отделения ;

- Консултация със специалисти или хабилитирани лица;
- Манипулации по медицински показания с малка, средна и голяма сложност до изписване на пациента:

2.Медицински изследвания в стационара:

Изследванията, направени по време на болничен престой, необходими за /лечението/ диагностициране и проследяване на състоянието на осигуреното лице, както следва:

Клинико - лабораторни изследвания:

Функционални изследвания
- хематологични,

Образна диагностика:

- биохимични,
- рентгенови изследвания,
- микробиологични,
- компютърна томография,
- цитологични,
- ядрено-магнитен резонанс,
- хормонални,
- ангиографски изследвания,
- туморни маркери,
- радио - изотопни изследвания ,
- имунологични,
- коронарография,
- вирусологични и други.
- други.

Клинико - инструментални изследвания

3.Консервативно лечение;

Лекарствените средства, контрастни материи, консумативи и манипулации, необходими за неоперативното лечение по време на болничния престой.

4.Оперативно лечение

Всички видове хирургически интервенции с малка, средна и голяма сложност, извършени по време на болничния престой, като част от процеса на лечение, включващи:.

Предоперативна подготовка

- консумативи
- извършената операция
- хигиенно-санитарни материали.
- използваните анестезиологични средства
- други

- Възможност за осигуряване на придружител на осигуреното лице при необходимост.
- Консултации със специалисти извън щатния състав на болницата

Не се покриват, лапароскопски и артроскопски операции и избор на екип.