Застрахователен брокер "Налбантов и син" ООД - Новини - Официално: от 08.02.2014г. пътуваме в ЕС без зелена карта
Новини

Новини

Официално: от 08.02.2014г. пътуваме в ЕС без зелена карта

11/26/2013 9:10:05 AM
Официално от 08.02.2014г. ще пътуваме в ЕС без зелена карта. Някои застрахователи могат да изберат да предложат подобно покритие и преди тази дата.

Точният текст в Наредба 24 гласи, че застраховка Гражданска Отговорност ще осигурява покритие за територията на всички държави – членки на Европейския съюз, всички държави от Европейското икономическо пространство, както и Андора, Сърбия и Швейцария, през целия срок на договора.

Също така декларирането на територия на обичайно ползване (както е в момента) не ограничава прилагането на покритието извън България.

Друга важен момент в обновената наредба е приемането на правилото срокът на едногодишните застраховки да изтича в съответното число на съответния месец на следващата година, на което започва застрахователното покритие без посочване на час. В момента някои застрахователи неправилно ограничават покритието до определен час, което обърква потребителите на застрахователни услуги.

Вижте новите ниски цени по застраховка Гражданска Отговорност тук.
Считано от 1 март 2014г. персоналът и операциите на QBE в България и Румъния ще се прехвърлят съответно към „ЕВРОИНС” България и "ЕВРОИНС" Румъния.
До края на м. Февруари можете да се възползвате то предложението на Уника. Ползваме 20% отстъпка за новосключени полици.
Считано от 13.11.2012г. Български имоти прекратява дейността си, тъй като се влива в Булстрад.