Застрахователен брокер "Налбантов и син" ООД - Новини - Ръст на Доброволните Имуществени Застраховки
Новини

Новини

Ръст на Доброволните Имуществени Застраховки

2/3/2015 9:25:54 AM
Застрахователен брокер "Налбантов и син" ЕООД отчита ръст на имуществените застраховки през 2014г.

Доскоро повечето Клиенти застраховаха имота си само когато е в полза на банка. Все повече Клиенти осъзнават необходимостта от доброволна застраховка на своя апартамент, къща или търговски обект. Фактор за това е и ниската цена на застраховката "Имущество".

Например за апартамент на стойност 100000 лв, застраховката би струвала 75 лв с почти всички включени рискове, вкл. земетресение. Ако се разсрочи на 4 вноски застраховката излиза по 19 лв на тримесечие.
Считано от 1 март 2014г. персоналът и операциите на QBE в България и Румъния ще се прехвърлят съответно към „ЕВРОИНС” България и "ЕВРОИНС" Румъния.
В Държавен вестник бе обнародвана обновената Наредба № 24.
До края на м. Февруари можете да се възползвате то предложението на Уника. Ползваме 20% отстъпка за новосключени полици.
Считано от 13.11.2012г. Български имоти прекратява дейността си, тъй като се влива в Булстрад.