Застрахователен брокер "Налбантов и син" ООД - Новини - Ремонт на щети от градушка без боядисване
Новини

Новини

Ремонт на щети от градушка без боядисване

7/9/2014 5:06:00 PM


Търсите алтернативен метод за повреди от градушката? Методът се нарича PDR (Paintless Dent Repair), който е иновативна технология за отстраняване на вдлъбнатини по външните части
на превозни средства, причинени от градушка. С помощта на специално разработени инструменти се достига до засегнатите части по корпуса на автомобила и те се възстановяват в оригиналния им вид. В сравнение с обичайните методи за възстановяване на автомобили методът PDR се характеризира със следните предимства:
- спестява време, като престоят на автомобила в сервиз е 4-5 пъти по–кратък;
- запазва се остатъчната стойност на автомобила (пазарната цена), тъй като не се отстранява оригиналната боя.

Разбира се, в определени случаи при необратимо увреден детайл или при нарушена цялост на лаково покритие употреба влизат класическитe тенекеджийски, бояджийски или алтернативни методи за възстановяване. Но дори и в този случай полагането на боя върху детайл, ремонтиран по метода PDR, предполага минимално нанасяне на кит и допълнителни интервенции, което приравнява такъв тип ремонт на боядисване на чисто нов детайл, съответно качеството на репаратурата се запазва високо и дълготрайно.

Като икономическа логика и като технология, методът е най-добре приложим за автомобили произведени в последните пет години, тъй като цената на ремонта отнесена към стойността на автомобила оправдава такъв тип обработка. Технологично погледнато, с времето лаковото покритие на автомобила се амортизира и по-трудно се подлага на еластична деформация. Освен това методът е невъзможен в случай, че увредените детайли са претърпели увреждане и вече са били ремонтирани. Когато автомобилът е така пострадал, че този скъп метод за ремонт би довел
до „тотална щета“ ще се наложи също да се използват класическите или други алтернативни методи за ремонт.

Считано от 1 март 2014г. персоналът и операциите на QBE в България и Румъния ще се прехвърлят съответно към „ЕВРОИНС” България и "ЕВРОИНС" Румъния.
В Държавен вестник бе обнародвана обновената Наредба № 24.
До края на м. Февруари можете да се възползвате то предложението на Уника. Ползваме 20% отстъпка за новосключени полици.
Считано от 13.11.2012г. Български имоти прекратява дейността си, тъй като се влива в Булстрад.