Застрахователен брокер "Налбантов и син" ООД - Новини - "Евроинс" официално купи "Интерамерикан"
Новини

Новини

"Евроинс" официално купи "Интерамерикан"

10/3/2013 1:49:21 PM

С решение на заместник-председателя на КФН Борислав Богоев се разрешава прехвърлянето на застрахователния портфейл по всички видове застраховки от „Интерамерикан България ЗЕАД” ЕАД на „ЗД Евроинс” АД.

В решението се посочва, че при извършената проверка на представените документи е установено, че са спазени изискванията на чл. 108, ал. 2 и 3 от Кодекса за застраховането и чл. 109, ал. 1, т. 1 – 5. Поемащият застраховател „Застрахователно дружество Евроинс” АД притежава лиценз за видовете застраховки, включени в застрахователния портфейл, който е предмет на прехвърляне, и разполага със собствени средства, които съответстват на границата на платежоспособност. С прехвърлянето на застрахователния портфейл няма да бъдат засегнати интересите на застрахованите лица.

Считано от 1 март 2014г. персоналът и операциите на QBE в България и Румъния ще се прехвърлят съответно към „ЕВРОИНС” България и "ЕВРОИНС" Румъния.
В Държавен вестник бе обнародвана обновената Наредба № 24.
До края на м. Февруари можете да се възползвате то предложението на Уника. Ползваме 20% отстъпка за новосключени полици.
Считано от 13.11.2012г. Български имоти прекратява дейността си, тъй като се влива в Булстрад.