Застраховка Отговорност на превозвача

Отговорност на превозвача

Обект на застраховката:

Отговорността на превозвача с автомобилен транспорт за загуба, унищожение или повреда на превозваните товари със собствени и/или наети превозни средства.

Покрити рискове:

Отговорността на превозвача за цялостна или частична загуба и/ или повреда на превозваните от него с автомобилен транспорт товари, съгласно CMR - Конвенцията за договора за международен превоз на товари или ЗАП – Закона за автомобилните превози; разходите за навло, митнически такси и други разноски по превоза на стоката.

Лимит на отговорност - за международни превози съгласно разпоредбите на чл.23, т.3 на Конвенцията за договора за международен превоз на товари (CMR).

Период на застраховката:

12 месеца, при желание на Клиента може и за по-кратък период. Някои застрахователни компании могат да сключват застраховката само за един превоз.

Очакваме Ви на тел. 032 64 10 45 за повече информация.