Гражданска отговорност на пътниците в средствата за обществен транспорт

Гражданска отговорност на пътниците в средствата за обществен транспорт

Обект на застраховка

Пътниците в средствата за обществен превоз, намиращи се в самите превозни средства или в непосредствена близост до тях преди качване или след слизане. Не са обект на застраховане водачите на превозните средства и обслужващия персонал. За тях може да бъде сключена доброволна застраховка “Злополука”.

Отговорност на застрахователя

В отговорност на застрахователя са включени застрахователни събития, настъпили на територията на Република България. Чрез застраховката се изплащат вреди при смърт, трайна и временна загуба на трудоспособност на пътника (телесни увреждания)

Отговорността е лимитирана и се променя с Нормативен акт. За 2012г. минималната застрахователна сума по задължителната застраховка "злополука" на пътниците за всяко събитие за всеки пътник  е 20000 лв.

Период на застраховката: 12 месеца

Тарифa: Обадете се на 032/621621, за да получите най-ниските тарифи

Имате възможност да изберете и втори вариант: 0,7% от стойността на оборота за съответния месец през годината на съответното МПС. По този начин плащате в продължение на 12 месеца, ако това е по-изгодният вариант за Вас.