Застрахователен брокер Налбантов и син ЕООД - Новини - Вливане на Български Имоти в Булстрад
Новини

Новини

Вливане на Български Имоти в Булстрад

11/15/2012 11:33:59 AM

УВАЖАЕМИ ПАРТНЬОРИ,

 

Във връзка с Решение № 981 – ОЗ от 04.10.2012 г. на Комисията за финансов надзор и издаденото въз основа на него Разрешение за преобразуване чрез вливане на ЗК „БЪЛГАРСКИ ИМОТИ” АД, ЕИК 831510265 („Преобразуващо се дружество”) в ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”, ЕИК 000694286 („Приемащо дружество”), всички имуществени права и задължения на Преобразуващото се дружество преминават върху Приемащото дружество, което става техен правоприемник при условията на универсално правоприемство, считано от 13.11.2012 г. - датата на вписване на преобразуването в Търговския регистър.

От същата дата ЗК „БЪЛГАРСКИ ИМОТИ” АД, ЕИК 831510265 прекратява дейността си.

Считано от 1 март 2014г. персоналът и операциите на QBE в България и Румъния ще се прехвърлят съответно към „ЕВРОИНС” България и "ЕВРОИНС" Румъния.
В Държавен вестник бе обнародвана обновената Наредба № 24.
До края на м. Февруари можете да се възползвате то предложението на Уника. Ползваме 20% отстъпка за новосключени полици.
Считано от 05.10.2012 г. е забранено поставянето на знаци и лепенки върху или на видимо място в МПС, които пряко или косвено указват наличие на Каско застраховка или маркиране.