Застраховка Best Doctors

Best Doctors

Застраховката покрива следните услуги в най-добрите болници в света:

- Разходи за медицински и хирургични услуги, лечения или предписания, лабораторни анализи, кръвопреливане и др;
- Разходи за лекарства давани по лекарско предписание, докато Застрахованият е хоспитализиран, както и за период от 30 дни след изписване от болницата;
- Разходи за услуги и материали, доставени за костно-мозъчни култури във връзка с тъканна трансплантация;
- Разходи за услуги предоставени на жив донор по време на процеса на отстраняване на орган, който ще се трансплантира на Застрахования;
- Разходи за трансфери или превоз по земя или с въздушни линейки, след като използването им е предписано от лекар и одобрено от Best Doctors;
- Разходи за пътуване в чужбина на Застрахования и един придружител;
- Разходи за настаняването на Застрахования и един придружител, единствено с цел лечение или медицинска процедура